www.alander.nu Blue Sky

Saas Fee 4000 - 2013

Dramatik

pages2013/saas-fee-13-07.jpg

Copyright: Johan Alander
Fotodatum: 2013-04-02
Kamera: DMC-FT4 Exponeringstid: 10/5000 Bländare: 10 ISO: 100


Dramatik

pages2013/saas-fee-13-09.jpg

 

Vi satsar på fyra fyratusen-meters-toppar på fem dagar

We go for four four thousand metre peaks in five days

Måndag

Vi startar i Täsch och går mot Täschhütte (2701 möh), 1200 meter uppför.

Monday

The tour starts in Täsch and we ski to the Täschhütte (at 2701 metres altitude), 1200 metres uphill.

Tisdag

Vi går vidare från Täschhütte, Via toppen Alphubel (4206 möh) 1500 meter uppför och slutar dagen i Britanniahütte (3030 möh).

Tuesday

We continue from Täschhütte, to the peak Alphubel (4206 metres), making it 1500 metres uphill and finish the day at Britanniahütte (3030 metres).

Onsdag

Vi går vidare från Britanniahütte via toppen Strahlhorn (4190 möh) och glider sedan ner till Zermatt där vi bor på byns vandrarhem.

Wednesday

We leave the Britanniahütte on a beautiful morning, touring up to the Strahlhorn peak (4190 metres) and ski down to the Zermatt village where we stay at the hostel.

Torsdag

Vi tar liften till Klein Matterhorn men får avbryta försöket till toppen Breithorn eftersom vädret är för dåligt. Vi glider ner till dalen och går upp till Monte Rosa hyttan (2795 möh), 600 meter uppför.

Thursday

After a late start we take the lift up to Klein Matterhorn, but unfortunately we cannot do the Breithorn peak since the weather is quite bad. We ski down the valley and continue on skins up to the Monte Rosa hut (2795 metres) making it aproximately 600 metres uphill.

Fredag

Vi startar dagen med frukost kl 4 på moderna Monte Rosahyttan. Klockan 12 är vi framme vid Monte Rosa Sattel på 4359 möh, en stigning på ca 1550 meter. Sedan glider vi ner till Zermatt där turen avslutas med en öl.

Friday

Breakfast at 4 in the morning at the modern Monte Rosa hut. We tour up to Monte Rosa Sattel at 4359 metres altitude and are there around 12, aproximately 1550 metres uphill. A nice ski down to the Zermatt village where we finish the tour with a beer.

Tack UCPA och guider för en mycket bra men även en ansträngande tur!

Thank you UCPA and guides for arranging a great but very hard tour!