www.alander.nu Blue Sky

Sarek 2002

pages2002/sarek-02-05.jpg

Copyright: Johan Alander


pages2002/sarek-02-07.jpg

 

Start 5:e September och avslut 15:e September 2002.

Tur-upplägg

Dag 1

Buss Murjek- Tjåmotis, "Taxi" Sitoälvsbron, vandring 1 mil och båt till Sareksgränsen. Bild 1.

Dag 2

Toppbesök på Nammatj och vandring i Rapadalen. Bild 3-4.

Dag 3

Vidare vandring i Rapadalen till Skårkistugan. Bild 5-6.

Dag 4

Toppbesök på Låddebakte (tyvärr dimma) och vandring i Snavvavagge. Bild 7-8.

Dag 5

Vadning över Rapaätno vid Tielmavadet och vandring i Sarvesvagge till Ridanunjesjågåsj. Bild 10.

Dag 6

Topptur till Kanalberget 1937 m. Bild 11-12.

Dag 7

Vidare vandring i Sarvesvagge till i höjd med vattendelaren. Bild 13-16.

Dag 9

Vi fortsätter i Sarvesvagge ut mot Paddjelantagränsen där vi vänder söderut i Njoatsosvagge. Pga låga moln kunde vi inte gå den tänkt turen in Jiegnavagge. Bild 17.

Dag 10

Vi forsätter Söderut i Njoatsosvagge. Ett vad. Vi får kraftig vind i ryggen på eftermiddagen och blir tvungna att gå ner mot lägre höjder Sydväst om Sähkok där vi hittar lite lä.

Dag 11

Några starkare vindbyar dröjer sig kvar på morgonen så vi ställer in den tänkta turen till Pårtetjåkkås observatorium med tilltänkt kamvandring. Istället går vi mot Pårek och slår läger några km söder om samebyn.

Dag 12

Vi tar de sista kilometrarna in till Kvikkjokk, får oss en dusch och kan köpa nytt hårdbröd. Buss till Murjek.