www.alander.nu Blue Sky

Nyheter 2016 - News 2016

15:e mars 2016

Bilder från sommarens superfina fjällvandring finns nu tillgängliga. Det blev en otroligt skön tur med otroligt väder. Medan regnet hällde över södra sverige hade vi det soligt och skönt i Lappland!

15th of March 2016

Pictures are now available from the hiking in Abisko last summer. We hade a great week with lots of sun. While the rain was pouring over south of Sweden we hade a sunny hike around Abisko in Northern Lappland.

1:a mars 2016

Några bilder och korta kommentarer från årets skridskoturer.

1st of March 2016

Some pictures are now available from this years iceskating activities.

18:e februari 2016

Nya bilder från resan till barnhemmet i Challagundla Indien!

18th of February 2016

Some pictures are now available from our trip to the home for handicapped children in Challagundla , India!

11:e februari 2016

Justerat designen för att göra den mer responsiv för plattor, telefoner mm. Testa!

11th of February 2016

Adjusted the design to make it more adapted to todays requirements with telephones, Ipads and so on. Try it!

1:a januari 2016

Gott nytt År!

1st of January 2016

Happy New Year!